% {{ item.Name}}

(*) (*)Không có ghi chú giảm giá
đ
Giá: Liên hệ