Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền Trạng thái
{{detail.ItemName}} {{detail.ItemName}} {{detail.Price | numberFilter:'number':this}} VNĐ
{{detail.Amount | numberFilter:'number':this}}
Tổng cộng {{cartInfo.TotalAmount | numberFilter:'number':this}} VNĐ